Przeskocz nawigację

Monthly Archives: Luty 2013

3 maj 2011 Świerzo złamana brzoza pod naporem śniegu, wygląda tak, widzieliście coś takiego na zdjęciach ze Smoleńska? kliknij by powiększyć.
DSC00005

DSC00012

DSC00013

DSC00018

Był sobie skup buraków jeszcze w 2001 ale już go niema, dziś za to wokół 30 wiatraków.
zag

jak cała baterię puszek dają, ale za rok sie mają skończyć.
Kościoły sie podzielili wiernymi i jak ktoś do takiego nie należy to nic nie dostanie.

jeszcze polska nie zginela

BETON1

wzrost gospodarczy

pub

LEKARZ

SWScan00002SWScan00003SWScan00004

SWScan00005SWScan00006SWScan00007

SWScan00009SWScan00010SWScan00011

SWScan00012SWScan00013SWScan00014

Co zrobić, gdy pracodawca opóźnia się z wypłatą wynagrodzenia? Terminowa wypłata należnego wynagrodzenia jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, względem zatrudnionego pracownika – tłumaczy Małgorzata Stawicka z Kancelarii Prawnej ARKANA. Obowiązek ten reguluje art. 85 kodeksu pracy, który stanowi, iż wypłaty wynagrodzenia za pracę, dokonuje się co najmniej raz w miesiącu w stałym i ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Termin wypłaty wynagrodzenia ustala się, zgodnie z art. 86 kodeksu pracy w regulaminie pracy, ewentualnie w układzie zbiorowym pracy – natomiast w razie braku – w treści umowy o pracę. W sytuacji, w której pracodawca nie czyni zadość swojemu obowiązkowi i nie wypłaca należnego wynagrodzenia w terminie w pierwszej kolejności należałoby przeprowadzić szczerą rozmowę z pracodawcą odnośnie przyczyn braku terminowej wypłaty. Jeżeli rozmowa nie przyniesie skutków, należy skorzystać z uprawnień, jakie przewiduje dla pracownika kodeks pracy. Polecamy: Co zrobić, żeby pracować za więcej niż 1,6 tys. zł Pracownik ma prawo do złożenia skargi do Państwowej Inspekcji Pracy. W wyniku jej złożenia i po przeprowadzeniu kontroli – jeżeli taka wykaże zaistnienie nieprawidłowości – PIP wyda decyzję w przedmiocie nakazania wypłaty wynagrodzenia dla pracownika. Warto zaznaczyć, że taka decyzja organu jest natychmiast wykonalna, co oznacza, iż nawet w przypadku wniesienia odwołania przez pracodawcę nie wstrzymuje się wykonania decyzji. Dodatkowo zaznaczyć trzeba, iż pracodawca ponosi odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika i w wypadku braku terminowej wypłaty wynagrodzenia podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30 000 zł. http://praca.wp.pl/title,Coraz-wiecej-pracownikow-nie-dostaje-pensji,wid,15317181,wiadomosc.html
============================================
Oczywiście każdy prywaciarz z powiecie i okolicach będzie wiedział że to zrobiliście…
Ale też prawie każdy pracownik swoimi kanałami też wie który …uj nie płaci.

Koniec życia na zasiłku
Ministerstwo Pracy chce zmusić do pracy osoby długotrwale bezrobotne, którzy latami żyją z pomocy społecznej – informuje „Rzeczpospolita”.
Będą one musiały obowiązkowo poddać się programowi przywracającemu ich na rynek pracy. Jeśli tego nie zrobią, zostaną skreślone z rejestru na dziewięć miesięcy.

Zgodnie z nowymi założeniami osoby „oddalone od rynku pracy” będą miały obowiązek pracować nad swoim powrotem na rynek pracy przez 20 godzin w tygodniu. Połowa z tego czasu to prace społecznie użyteczne wykonywane na rzecz gminy. Kolejne 10 godzin to zajęcia z trenerem, który zadba o ich motywację do pracy oraz nauczy poruszania się po rynku.

Taki program będzie trwał dwa miesiące. Po ich upływie doradcy zawodowi zdecydują o dalszym losie objętej programem osoby. Mogą wysłać ją na szkolenia, do prac interwencyjnych, przekazać do agencji pracy lub wysłać na leczenie.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie w 2014 r. Przez pierwszy rok program będzie dobrowolny, od 2015 r. – już obowiązkowy.

http://finanse.wp.pl/kat,104132,title,Koniec-zycia-na-zasilku,wid,15336488,wiadomosc.html

====================
A kto nie będzie chciał robić za darmo ten wariat. Już raz taką premię dostałem.

up szkolenia grupowe